Du som vill skriva under avtalet och ha det med dig eller för att intyga att ditt barn (7-14 och 15-18år) får spela klicka på Regler/Avtal

Regler/Avtal

paintballbanan är du själv ansvarig för dina handlingar. Därför måste du läsa igenom bestämmelserna noga. Du är skyldig att vårda och använda den utrustning som du hyr av PBT på anvisat sätt. Om utrustningen skadas av felaktigt användande eller av vårdslöshet så blir du ersättningsskyldig enligt gällande nypris för reparation alt ersättningsinköp.

 

 

1 Du som hyr utrustning av PBT måste följa bestämmelserna samt andra instruktioner som lämnas av uthyraren.

 

2 Skyddsmasken är den viktigaste skyddsutrustningen och måste alltid bäras påsatt på paintballbanan eller i anslutning till denna då spel pågår. Du får endast ta av masken på anvisad plats.

 

3 Det är endast tillåtet att avfyra markör under spel och provskjutning.

Markör får inte avfyras i sådan riktning att bollen medvetet hamnar utanför spelplatsen eller avfyras utan att spelaren observerar målet. Om man upptäcker personer på eller i närhet av paintballbanan utan skyddsmask ska spelet omedelbart avbrytas. Markör får INTE i något fall avfyras eller riktas mot person utan mask.

 

4 Spelplatsen lånar du av PBT och du får inte göra åverkan på hinder eller växtlighet. Det är absolut förbjudet att skjuta på djur som vistas inom området.

 

5 Man får inte gå i närkamp eller på annat sätt påverka andra spelare utan man måste visa hänsyn och beakta säkerheten i första hand.

 

6 Man får använda egna markörer men uthyraren bestämmer vilka markörer som är godkända och får lov att testa dessa innan spel i annat fall får de inte användas.

 

7 Egna bollar får inte användas utan tillstånd från uthyraren.

 

8 Den utrustning som hyrs måste användas för avsett ändamål. All annan användning kan innebära att utrustningen skadas. Skulle något skadas i samband med vårdslöst eller felaktigt användande blir du ersättningsskyldig.

 

9 Alkoholpåverkad person får INTE delta i spel.

 

10 Du ansvarar själv för att bestämmelserna följs och är själv ansvarig för den skada du skulle kunna drabbas av eller skada som drabbar annan om inte dessa bestämmelser följs. Skulle du bryta mot ovanstående regler så kan uthyraren avvisa dig från spelplatsen med fortsatt betalningsansvar.

 

 

11 Personer under 18 år får inte spela utan vårdnadsharvares skriftliga medgivande och godkännande av ovanstående regler och villkor. Personer under 15 år får endast delta i förälders/vårdnashavare sällskap i särskilda fall ansvarig lärare eller ledare.